powrót

Zmieniają się nazwy kolejnych subfunduszy

Od 21 lipca 2018 r. zaczęło obowiązywać w całej Unii Europejskiej Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2017/1131 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie funduszy rynku pieniężnego (FRP). Rozporządzenie wprowadza jednolite przepisy dotyczące funkcjonowania funduszy rynku pieniężnego (FRP), w szczególności ich polityki inwestycyjnej i nazwy.

Dlatego:

31 stycznia 2019 r. uległa zmianie polityka inwestycyjna i nazwa subfunduszu Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit na Allianz Trezor.

1 lutego 2019 r. zmieniają się nazwy dwóch subfunduszy wydzielonych w ramach funduszu Skarbiec FIO:

  • Subfundusz Skarbiec - Oszczędnościowy (d. Skarbiec - Kasa) na Subfundusz Skarbiec – Konserwatywny
  • Subfundusz Skarbiec - Oszczędnościowy Plus (d. Skarbiec - Obligacji Globalnych) na Subfundusz Skarbiec - Konserwatywny Plus

 

Zmiana nazw nie wpływa na realizowaną przez subfundusze strategię inwestycyjną i nie wiąże się z koniecznością podejmowania jakichkolwiek dodatkowych działań przez klientów.