powrót

ALCHEMIA S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem wezwania jest 29 245 000  akcji zwykłych na okaziciela spółki Alchemia S.A.. Akcje zdematerializowano i oznaczono w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLGRBRN00012.
Zamiarem wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.
Wzywającymi są Roman Krzysztof Karkosik, Grażyna Wanda Karkosik, Boryszew Spółka Akcyjna, Impexmetal Spółka Akcyjna, EASTSIDE-BIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, są stronami porozumienia.
Podmiotem nabywającym akcje w ramach wezwania jest Impexmetal Spółka Akcyjna.
Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, wyodrębniona organizacyjnie jednostka Santander Bank Polska S.A.
Cena za jedną akcję spółki Alchemia S.A. wynosi 4,80 zł.
Zapisy na sprzedaż akcji spółki Alchemia S.A. złożysz od 31 stycznia do 4 marca 2019 r.
Planowana data rozliczenia transakcji 12 marca 2019 r.


Dyspozycję możesz złożyć na mLinii wraz z:

  • numerem rachunku w mDM,
  • liczbą akcji jaką inwestor zamierza sprzedać w wezwaniu,
  • adresem, na jaki ma zostać wysłane świadectwo depozytowe.


Z uwagi na to, że świadectwa depozytowe wyślemy przez mDM pocztą, prosimy złóż dyspozycję wcześniej.
Aby złożyć zapis, ze świadectwem depozytowym należy się udać do podmiotu pośredniczącego w przeprowadzeniu wezwania .
Przypominamy, że przedmiotem odpowiedzi na ofertę mogą być akcje rozliczone w KDPW.
Za sprzedaż akcji w odpowiedzi na wezwanie naliczana jest prowizja maklerska zgodnie z TOiP DM.
Pełna treść oferty dostępna jest tutaj.