powrót

REINO CAPITAL S.A. - wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem wezwania jest 869.194 akcji zwykłych na okaziciela spółki REINO CAPITAL S.A. Akcje zdematerializowano i oznaczono w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLWDM0000029.
Zamiarem wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.
Wzywającym są
1. Poligo Capital Sp. z o.o.
2. STUDIO 7S Sp. z o.o.
3. Radosław Świątkowski
4. Dorota Latkowska-Diniejko
5. Justyna Tinc.
6. Andrzej Kurasik.
7. Mariusz Bogacz
8. Robert Kołodziej
9. Dariusz Prończuk
10. Krzysztof Kowalczyk
11. Krzysztof Przybyszewski
 

Podmiotem nabywającym akcje w ramach wezwania jest Poligo Capital Sp. z o.o.
Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
Cena za jedną akcję spółki REINO CAPITAL S.A. wynosi 1,60 zł.
Zapisy na sprzedaż akcji spółki REINO CAPITAL S.A. będą przyjmowane od 18 kwietnia do 17 maja 2019 r.
Planowana data rozliczenia transakcji to 27 maja 2019 r.

Dyspozycję możesz złożyć na mLinii wraz z:

  • numerem rachunku w mDM,
  • liczbą akcji jaką inwestor zamierza sprzedać w wezwaniu,
  • adresem, na jaki ma zostać wysłane świadectwo depozytowe.


Z uwagi na to, że świadectwa depozytowe będą wysyłane przez mDM pocztą, prosimy złóż dyspozycję odpowiednio wcześniej.
Aby złożyć zapis, ze świadectwem depozytowym udaj się do podmiotu pośredniczącego w przeprowadzeniu oferty.
Przypominamy, że przedmiotem odpowiedzi na ofertę mogą być akcje rozliczone w KDPW.
Za sprzedaż akcji naliczamy prowizję maklerską zgodnie z TOiP DM.
Pełną treść oferty zobaczysz tutaj.