powrót

Kilka nowości i zmian w regulaminach

Chcielibyśmy Cię poinformować o zmianach w naszych regulaminach. Pojawi się kilka nowości. Chcemy też, aby było prosto, łatwo i wygodnie. Sprawdź najważniejsze z nich.

Już wkrótce informacje o swoim dowodzie osobistym (serię, numer i datę ważności dowodu osobistego) oraz nazwę urzędu skarbowego zaktualizujesz w aplikacji mobilnej. Oczywiście te dane możesz nadal zmienić: w serwisie transakcyjnym, w naszej placówce oraz u konsultanta na mLinii. Tę funkcję udostępnimy między 23 maja a 30 czerwca 2019 r.

Już w lipcu:

  • zgodę na polecenie zapłaty złożysz u odbiorcy również elektronicznie (dotychczas mogłeś to zrobić papierowo).
  • pieniądze, które zgromadzisz w ramach regularnego oszczędzania będziesz mógł nadal przekazywać na cele oszczędnościowe, ale również na inne rachunki oszczędnościowe.
  • jeśli na rachunek, na którym jest należność przeterminowana, wpłyną pieniądze, zaliczymy je na spłatę: kosztów, w tym opłat i prowizji dotyczących rachunku czy kosztów windykacji, odsetek od należności przeterminowanych oraz należności przeterminowanych.


Regulaminy: rachunków i usług płatniczych udostępnimy w nowej, bardziej przyjaznej formie.
Dodatkowo:

Maksymalna dzienna kwota limitów dla transakcji kartą wyniesie 500 tys. zł. Jeśli masz kartę walutową – 500 tys. w walucie karty. Limity te dotyczą:

  • kart do rachunku i kredytowych,
  • wszystkich typów transakcji (wypłat gotówki, płatności kartą w sklepie i przez internet).

Jeśli obecnie Twój zdefiniowany limit transakcji jest wyższy niż 500 tys., obniżymy go do wysokości limitu maksymalnego (czyli 500 tys.).

O tych i innych zmianach przeczytasz w wykazie zmian. Dowiesz się też, które i kiedy dokumenty zmieniamy. Zajrzyj tam, może któryś szczegół będzie dla Ciebie ważny.

Wykaz zmian
Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków
Regulamin usług płatniczych
Tabela funkcjonalności kanałów dostępu
Limity autoryzacyjne dla kart debetowych
Limity autoryzacyjne dla kart kredytowych
 

Kategorie:

Oferta indywidualna