powrót

GLOBALWORTH POLAND REAL ESTATE N.V. - wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem wezwania jest 1 781 238 akcji. Akcje dopuszczono do obrotu i są przedmiotem notowań na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW. Akcje zdematerializowano i zarejestrowano w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN: NL0012235980 („Akcje”).
Zamiarem wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.
Wzywającymi jest  Globalworth Holding B.V.
Podmiotem nabywającym akcje w ramach wezwania jest Globalworth Holding B.V.
Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, wyodrębniona organizacyjnie jednostka Santander Bank Polska S.A
Akcje objęte wezwaniem będą nabywane po cenie 6,90 zł za jedną akcję
Zapisy na sprzedaż akcji spółki GLOBALWORTH POLAND REAL ESTATE N.V są przyjmowane od 21 maja do 19 czerwca 2019 r.
Planowana data rozliczenia transakcji to 28 czerwca 2019 r.

Dyspozycję możesz złożyć na mLinii wraz z:

  • numerem rachunku w mDM,
  • liczbą akcji jaką inwestor zamierza sprzedać w wezwaniu,
  • dyspozycją zapisu na sprzedaż akcji.


W związku z tym, że wezwanie jest współobsługiwane przez BM mBanku, świadectwa depozytowe nie będą wydawane.
Przypominamy, że przedmiotem odpowiedzi na wezwanie mogą być akcje rozliczone w KDPW.
Za sprzedaż akcji w odpowiedzi na wezwanie naliczana jest prowizja maklerska zgodnie z TOiP DM.

Pełna treść oferty dostępna jest tutaj.