powrót

Primetech S.A. - wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem wezwania jest  335 474 akcji dopuszczonych do obrotu i będących przedmiotem notowań na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW. Akcje zdematerializowano i zarejestrowano w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN: PLKOPEX00018.
Zamiarem wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.
Wzywającymi jest  FAMUR S.A.
Podmiotem nabywającym akcje w ramach wezwania jest FAMUR S.A.
Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, wyodrębniona organizacyjnie jednostka Santander Bank Polska S.A.
Akcje objęte wezwaniem będą nabywane po cenie 1,45 zł za jedną akcję.
Zapisy na sprzedaż akcji spółki Primetech S.A. będą przyjmowane:
1 termin:

  • od 5 do 22 lipca 2019 r. (do godz. 18:00).

Planowana data rozliczenia transakcji zawartych w I terminie: do 26 lipca 2019 r.
Zakończenie przyjmowania zapisów: 5 sierpnia 2019 r.
II termin:

  • planowana data rozliczenia transakcji zawartych w II terminie: do 9 sierpnia 2019 r


Dyspozycję możesz złożyć na mLinii wraz z:

  • numerem rachunku w mDM,
  • liczbą akcji jaką inwestor zamierza sprzedać w wezwaniu,
  • adresem, na jaki ma zostać wysłane świadectwo depozytowe.

Z uwagi na to, że świadectwa depozytowe będą wysyłane przez mDM pocztą, prosimy złóż dyspozycję odpowiednio wcześniej.
Aby złożyć zapis, ze świadectwem depozytowym udaj się do podmiotu pośredniczącego w przeprowadzeniu oferty.
Przypominamy, że przedmiotem odpowiedzi na ofertę mogą być akcje rozliczone w KDPW.
Za sprzedaż akcji naliczamy prowizję maklerską zgodnie z TOiP DM.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest tutaj.