powrót

PFLEIDERER GROUP S.A. - wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem wezwania jest 23 519 515 akcji. Akcje zostały zdematerializowane i zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN: PLZPW0000017.
Zamiarem wzywającego jest osiągnięcie 66 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.
Wzywającym jest Volantis Bidco B.V.
Podmiotem nabywającym akcje w ramach wezwania jest Volantis Bidco B.V.
Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział - Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie „DM PKO BP”
Akcje objęte wezwaniem będą w cenie 25,17 zł (za jedną akcję).
Zapisy na sprzedaż akcji spółki PFLEIDERER GROUP S.A. będą przyjmowane od 1 do 16 sierpnia 2019 r., do godz. godz. 17:00.
Planowana data rozliczenia transakcji to 21 sierpnia 2019 r.

Dyspozycję możesz złożyć na mLinii z:

  • numerem rachunku w mDM,
  • liczbą akcji jaką inwestor zamierza sprzedać w wezwaniu,
  • adresem, na jaki ma zostać wysłane świadectwo depozytowe.


Z uwagi na to, że świadectwa depozytowe będą wysyłane przez mDM pocztą, prosimy złóż dyspozycję odpowiednio wcześniej.
Aby złożyć zapis, ze świadectwem depozytowym udaj się do podmiotu pośredniczącego w przeprowadzeniu oferty.
Przypominamy, że przedmiotem odpowiedzi na ofertę mogą być akcje rozliczone w KDPW.
Za sprzedaż akcji naliczamy prowizję maklerską zgodnie z TOiP DM.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest tutaj.