powrót

Mostostal Warszawa SA - wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem wezwania jest  9 981 267 akcji dopuszczonych do obrotu i będących przedmiotem notowań na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW. Akcje zdematerializowano i zarejestrowano w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN: PLMSTWS00019.
Zamiarem wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.
Wzywającymi jest Acciona Construcción S.A.
Podmiotem nabywającym Akcje w ramach wezwania jest Acciona Construcción S.A.
Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, wyodrębniona organizacyjnie jednostka Santander Bank Polska S.A.
Akcje objęte wezwaniem będą nabywane po cenie 4,50 zł (za jedną akcję).
Zapisy na sprzedaż akcji spółki Mostostal Warszawa S.A. są przyjmowane w II etapach.
I etap: od 23 lipca 2019 r. do 5 sierpnia 2019 r.
Planowana data rozliczenia transakcji zawartych w I terminie do 12 sierpnia 2019 r.
II etap: od 2 do 21 sierpnia 2019 r.
Planowana data rozliczenia transakcji zawartych w II terminie do 29 sierpnia 2019 r.

Dyspozycję możesz złożyć na mLinii z:

  • numerem rachunku w mDM,
  • liczbą akcji jaką inwestor zamierza sprzedać w wezwaniu,
  • adresem, na jaki ma zostać wysłane świadectwo depozytowe.


Z uwagi na to, że świadectwa depozytowe będą wysyłane przez mDM pocztą, prosimy złóż dyspozycję odpowiednio wcześniej.
Aby złożyć zapis, ze świadectwem depozytowym udaj się do podmiotu pośredniczącego w przeprowadzeniu oferty.
Przypominamy, że przedmiotem odpowiedzi na ofertę mogą być akcje rozliczone w KDPW.
Za sprzedaż akcji naliczamy prowizję maklerską zgodnie z TOiP DM.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest tutaj.