powrót

Odświeżamy i porządkujemy nasze regulaminy

Chcielibyśmy Ci opowiedzieć o zmianach w naszych regulaminach oraz Taryfie prowizji i opłat.
Zależy nam, aby nasze dokumenty były proste i jak najkrótsze. Takie są nasze nowe regulaminy kredytów: samochodowego online i hipotecznego oraz mPożyczki. Aby ułatwić Ci ich lekturę: uprościliśmy język, wprowadziliśmy nowy układ graficzny i formę, w jakiej prezentujemy treści. 

Dodatkowo, w wielu regulaminach:

  • dodajemy tabele, w których opisujemy, gdzie (serwis, aplikacja, mLinia) zrobisz to, czego potrzebujesz, w ramach obsługi danego produktu,
  • usuwamy informacje, które są wspólne dla wszystkich produktów. To m.in. zapisy o obsłudze klientów, bezpieczeństwie bankowości internetowej i mobilnej czy dostępie do naszych produktów i usług. Zebraliśmy je w nowym regulaminie obsługi klientów, o którym pisaliśmy już w lipcu.

W wybranych regulaminach  dodajemy informację, że  możemy np. nie odnowić Twojej umowy lub nie wykonać dyspozycji, która wymaga zawarcia aneksu. Zrobimy to, jeśli dowiemy się, że zmieniłeś adres na zagraniczny i podlegasz przepisom innego państwa.

W Taryfie prowizji i opłat wprowadzamy opłatę za ocenę nieruchomości, która ma stanowić zabezpieczenie kredytu hipotecznego. Zmiana dotyczy tylko nowych kredytów, które udzielimy po 14.09.2019 r. 
W tym dokumencie wprowadzamy także kilka zmian porządkowych. Opisujemy je w szczegółowym wykazie.

O tych i innych zmianach przeczytasz również w wykazie zmian. Dowiesz się też, które dokumenty zmieniamy. Zajrzyj tam, może któryś szczegół będzie dla Ciebie ważny.

 

 

Kategorie:

Oferta indywidualna