powrót

ARCUS S.A. - wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem wezwania jest  2 520 000 akcji zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN: PLARCUS00040.
Zamiarem wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.
Wzywającymi jest MMR Invest S.A
Podmiotem nabywającym akcje w ramach wezwania jest wzywający.
Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
Akcje objęte wezwaniem będą nabywane po cenie 2,34 zł za jedną akcję.
Zapisy na sprzedaż akcji spółki ARCUS S.A. są przyjmowane od 17 października do 15 listopada br.
Planowana data rozliczenia transakcji  21 listopada br.

Dyspozycję możesz złożyć na mLinii z:

  • numerem rachunku w mDM,
  • liczbą akcji jaką inwestor zamierza sprzedać w wezwaniu,
  • adresem, na jaki ma zostać wysłane świadectwo depozytowe.


Z uwagi na to, że świadectwa depozytowe będą wysyłane przez mDM pocztą, prosimy złóż dyspozycję wcześniej.
Ze świadectwem depozytowym należy się udać do podmiotu pośredniczącego w przeprowadzeniu wezwania, aby złożyć zapis.
Przypominamy, że przedmiotem odpowiedzi na wezwanie mogą być akcje rozliczone w KDPW.
Za sprzedaż akcji w odpowiedzi na wezwanie naliczana jest prowizja maklerska zgodnie z TOiP DM.
Pełna treść wezwania dostępna jest tutaj.