powrót

CAPITAL PARK S.A. - wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem wezwania jest  36 833 560 akcji dopuszczonych do obrotu i będących przedmiotem notowań na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW. Akcje zostały zdematerializowane i zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN: PLCPPRK00037.
Zamiarem wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.
Wzywającymi jest Townsend Holding B.V.
Podmiotem nabywającym akcje w ramach wezwania jest Townsend Holding B.V.
Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest mBank S.A.
Akcje objęte wezwaniem będą nabywane po cenie 6,50 zł (wcześniej 5,84 zł) za akcję.
Zapisy na sprzedaż akcji spółki CAPITAL PARK S.A. są przyjmowane od 28 października do 2 grudnia 2019 r. (do godz. 12:00).
Planowana data rozliczenia transakcji  to 6 grudnia 2019 r.

Dyspozycję możesz złożyć na mLinii z:

  • numer rachunku w mDM ,
  • liczbę akcji jaką inwestor zamierza sprzedać w wezwaniu, oraz
  • dyspozycję zapisu na sprzedaż akcji.


W związku z tym, że wezwanie jest obsługiwane przez BM mBanku świadectwa depozytowe nie będą wydawane.
Przypominamy, że przedmiotem odpowiedzi na wezwanie mogą być akcje rozliczone w KDPW.
Za sprzedaż akcji w odpowiedzi na wezwanie naliczana jest prowizja maklerska zgodnie z TOiP DM.
Pełna treść oferty dostępna jest tutaj.