powrót

CAPITAL PARK S.A. - wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem wezwania jest  36 833 560 akcji dopuszczonych do obrotu i będących przedmiotem notowań na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW. Akcje zostały zdematerializowane i zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN: PLCPPRK00037.
Zamiarem wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.
Wzywającymi jest Townsend Holding B.V.
Podmiotem nabywającym akcje w ramach wezwania jest Townsend Holding B.V.
Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest mBank S.A.
Akcje objęte wezwaniem będą nabywane po cenie 5,84 zł za akcję.
Zapisy na sprzedaż akcji spółki CAPITAL PARK S.A. są przyjmowane od 28 października do 2 grudnia 2019 r. (do godz. 12:00).
Planowana data rozliczenia transakcji  to 6 grudnia 2019 r.

Dyspozycję możesz złożyć na mLinii z:

  • numer rachunku w mDM ,
  • liczbę akcji jaką inwestor zamierza sprzedać w wezwaniu, oraz
  • dyspozycję zapisu na sprzedaż akcji.


W związku z tym, że wezwanie jest obsługiwane przez BM mBanku świadectwa depozytowe nie będą wydawane.
Przypominamy, że przedmiotem odpowiedzi na wezwanie mogą być akcje rozliczone w KDPW.
Za sprzedaż akcji w odpowiedzi na wezwanie naliczana jest prowizja maklerska zgodnie z TOiP DM.
Pełna treść oferty dostępna jest tutaj.