powrót

ES-SYSTEM S.A. - wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem wezwania jest  42 863 637 akcji. Akcje zostały zdematerializowane i zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN: PLESSYS00030.
Zamiarem wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.
Wzywającymi jest Glamox AS.
Podmiotem nabywającym akcje w ramach wezwania jest wzywający.
Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest mBank S.A.
Akcje objęte wezwaniem będą nabywane po cenie 3,50 zł za akcję.
Zapisy na sprzedaż akcji spółki ES-SYSTEM S.A. są przyjmowane od 4 listopada do 4 grudnia 2019 r. (do godz. 12:00). 
Planowana data rozliczenia transakcji  to 10 grudnia 2019 r.

Dyspozycję możesz złożyć na mLinii z:

  • numerem rachunku w mDM,
  • liczbą akcji jaką inwestor zamierza sprzedać w wezwaniu, oraz
  • dyspozycją zapisu na sprzedaż akcji.


W związku z tym, że wezwanie jest obsługiwane przez BM mBanku świadectwa depozytowe nie będą wydawane.
Przypominamy, że przedmiotem odpowiedzi na wezwanie mogą być akcje rozliczone w KDPW.
Za sprzedaż akcji w odpowiedzi na wezwanie naliczana jest prowizja maklerska zgodnie z TOiP DM.
Pełna treść oferty dostępna jest tutaj.