powrót

BALTONA S.A. - wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem wezwania jest 11 239 177 akcji. Akcje zostały zdematerializowane i zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN: PLBALTN00014 oraz 17 400 akcji zwykłych imiennych serii A.
Zamiarem wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.
Wzywającymi jest Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”
Podmiotem nabywającym akcje w ramach wezwania jest wzywający
Akcje objęte wezwaniem będą nabywane po cenie 6,95 zł za akcję
Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie
Zapisy na sprzedaż akcji spółki BALTONA S.A. są przyjmowane od 6 listopada do 5 grudnia 2019 r.
Planowana data rozliczenia transakcji 12 grudnia 2019 r.


Dyspozycję możesz złożyć na mLinii z:

  • numerem rachunku w mDM,
  • liczbą akcji jaką inwestor zamierza sprzedać w wezwaniu,
  • adreems, na jaki ma zostać wysłane świadectwo depozytowe.


Z uwagi na to, że świadectwa depozytowe będą wysyłane przez mDM pocztą, prosimy prosimy złóż dyspozycję wcześniej.
Ze świadectwem depozytowym należy się udać do podmiotu pośredniczącego w przeprowadzeniu wezwania, aby złożyć zapis.
Przypominamy, że przedmiotem odpowiedzi na wezwanie mogą być akcje rozliczone w KDPW.
Za sprzedaż akcji naliczana jest prowizja maklerska zgodnie z TOiP DM.

Pełna treść wezwania dostępna jest tutaj.