powrót

Sprawdź, gdzie możesz znaleźć informacje o aktualnej wysokości oprocentowania swojego kredytu, pożyczki lub karty kredytowej

Zobacz gdzie możesz znaleźć informacje o aktualnej wysokości oprocentowania swojego kredytu, pożyczki lub karty kredytowej


Informacje podstawowe


Informacje dotyczące aktualnego oprocentowania kredytów są dostępne w serwisie transakcyjnym i aplikacji mobilnej. Znajdziesz je w szczegółach dotyczących Twojego produktu (kredyt, karta, rachunek). Aktualne Tabele stóp procentowych dostępne są na stronach banku, oraz w sekcji Pomoc.

1  Karta kredytowa

  • Serwis transakcyjny

Zaloguj się do serwisu transakcyjnego. Wybierz Finanse, następnie Karty. Pojawi się lista Twoich kart (jeżeli masz ich kilka). Wybierz tę, dla której chcesz sprawdzić oprocentowanie.
W szczegółach umowy znajdziesz Oprocentowanie kredytu, z aktualną stawką.
 

Oprocentowanie krty

  • Aplikacja mobilna

Zaloguj się do aplikacji mobilnej. Wybierz Finanse, następnie Karty. Pojawi się lista Twoich kart (jeżeli masz ich kilka). Wybierz tą, dla której chcesz sprawdzić oprocentowanie. Wybierz Więcej (kropki po prawej stronie) – sprawdź Szczegóły umowy.

Tutaj znajdziesz oprocentowanie i dzień zamknięcia cyklu (generowania wyciągu).
 

Karta kredytowa - aplikacja mobilna

 
2. Spłata na raty (karta kredytowa)

  • Serwis transakcyjny

Zaloguj się do serwisu transakcyjnego. Wybierz Finanse, następnie Kredyty. Kliknij w Usługę Spłaty na Raty, której oprocentowanie chcesz zobaczyć. W sekcji Szczegóły Rachunku, rozwiń pole z Nazwą Kredytu. W szczegółach znajdziesz Aktualne oprocentowanie, z aktualną stawką.

Usługa spłaty na raty
 

  • Aplikacja mobilna

Zaloguj się do aplikacji mobilnej. Wybierz Finanse, następnie Kredyty. Kliknij w Usługę Spłaty na Raty, której oprocentowanie chcesz zobaczyć.
 

Usługa spłaty na raty - aplikacja mobilna
 

3. Kredyt odnawialny

  • Serwis transakcyjny

Zaloguj się do serwisu transakcyjnego. Wybierz: Finanse, Kredyty, Wszystkie, Odnawialne.
W szczegółach znajdziesz Oprocentowanie kredytu, z aktualną stawką.
 

Kredyt odnawialny

4. Kredyty ratalne (np. kredyt gotówkowy, pożyczka)

  • Serwis transakcyjny

Zaloguj się do serwisu transakcyjnego. Wybierz: Finanse, Kredyty, Wszystkie. Pojawi się lista Twoich produktów ratalnych (jeżeli masz ich kilka). Wybierz ten, dla którego chcesz sprawdzić oprocentowanie. W szczegółach znajdziesz Oprocentowanie kredytu, z aktualną stawką.


Kredyty ratalne
 

  • Aplikacja mobilna

Zaloguj się do aplikacji mobilnej. Wybierz Finanse, następnie Kredyty. Pojawi się lista Twoich kredytów (jeżeli masz ich kilka). Wybierz ten, dla którego chcesz sprawdzić oprocentowanie.
W szczegółach kredytu znajdziesz Oprocentowanie kredytu, z aktualną stawką.
 

Kredyty ratalne - aplikacja mobilna

Masz dodatkowe pytania?

Nie obniżyliście oprocentowania mojego kredytu. Dlaczego?
Oprocentowanie kredytu zmienia się zgodnie z warunkami opisanymi w umowie. Dzieje się tak, gdy zmienia się wysokość odsetek maksymalnych, a oprocentowanie kredytu przewyższa je.
Bank dostosowuje oprocentowanie do wysokości nowych odsetek maksymalnych, które uzależnione są od stawki referencyjnej NBP.
Obniżenie oprocentowania dotyczy obniżenia odsetek maksymalnych, które wynoszą obecnie 9%.
Jeśli oprocentowanie było niższe niż 9% - nie zmieni się.

Na jakiej podstawie obliczyliście maksymalne oprocentowanie kredytu 9%?
Wysokość odsetek maksymalnych to dwukrotność odsetek ustawowych, przy czym odsetki ustawowe to suma aktualnej stopy referencyjnej NBP, która wynosi1,0% i jest powiększona o 3,5%.

Czy obniżenie oprocentowania wpływa na kredyty hipoteczne?

Obniżenie oprocentowania wpływa na odsetki od należności przeterminowanych.
Możesz je sprawdzić zgodnie z Tabelą oprocentowania.

Jeżeli zmiana oprocentowania była 17.03.2020 r., to dlaczego wprowadzacie zmiany dopiero po pobraniu raty przypadającej po 17.03.2020 r.? 
Dlaczego najbliższą ratę pobieracie według starego harmonogramu?

Marża zmieni się w dniu spłaty najbliższej raty, zgodnie z harmonogramem, płatnej po zmianie odsetek maksymalnych. Będzie tak, jeśli od dnia zmiany odsetek maksymalnych do dnia spłaty raty upłynęło co najmniej 7 dni roboczych. Jeśli okres ten jest krótszy, marża zmieni się w dniu spłaty kolejnej raty, zgodnej z harmonogramem.
 

Kategorie:

Oferta indywidualna