powrót

Nowe oprocentowanie lokat i rachunków

Obniżamy oprocentowanie niektórych lokat i rachunków oraz Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE). Zmiana wynika z decyzji Rady Polityki Pieniężnej z dnia 8 kwietnia 2020 r. oraz 28 maja 2020 r., które obniżyły referencyjne stopy procentowe.

Nowe stopy procentowe będą obowiązywać od:

  • 08.07.2020 r. – dla rachunku oszczędnościowego IKE oraz dla lokat ze stałym oprocentowaniem, które otworzysz lub odnowisz tego dnia lub później,
  • 22.07.2020 r. – dla lokat ze zmiennym oprocentowaniem, z wyjątkiem eMax lokaty
  • 04.08.2020 r. – dla rachunków: eKonto oszczędnościowe, rachunku umożliwiającego regularne oszczędzanie – Moje Cele oraz dla eMax lokaty.


Rodzaje lokat, których oprocentowanie zmieniamy, znajdziesz w wykazie zmian.

  • Chcesz sprawdzić oprocentowanie swojej lokaty? Zrobisz to w serwisie transakcyjnym i aplikacji mobilnej.

Serwis transakcyjny
Zaloguj się do serwisu transakcyjnego. Wybierz Finanse, Oszczędności, następnie wybierz interesujący Cię produkt i sprawdź oprocentowanie.
 
Aplikacja mobilna
Zaloguj się do aplikacji mobilnej. Wybierz Finanse, następnie Lokaty. Pojawi się lista Twoich lokat (jeżeli masz ich kilka). Wybierz tą, dla której chcesz sprawdzić oprocentowanie.

  • Chcesz sprawdzić oprocentowanie rachunku?

Zaloguj się do serwisu transakcyjnego. Wybierz Finanse, Oszczędności, następnie wybierz interesujący Cię produkt i sprawdź oprocentowanie.
 

Kategorie:

Oferta indywidualna