powrót

Porządkujemy zapisy w regulaminach

Dbamy o to, aby nasze regulaminy:

  • zawierały tylko najważniejsze informacje,
  • nie powielały postanowień, które znajdziesz w innych dokumentach, np. w umowie.  

Dlatego zmieniamy nasze dokumenty. Oto najważniejsze zmiany, które wprowadzamy: 


Regulamin kredytu gotówkowego

Usuwamy postanowienia, które dotyczą sposobu, w jaki pobieramy prowizję za uruchomienie kredytu. Tę informację znajdziesz w umowie.

Dodajemy informację, że odsetki od kapitału przeterminowanego naliczamy w takiej samej wysokości jak odsetki dla należności przeterminowanych. Ich wysokość podajemy w tabeli oprocentowania.


Regulamin kredytu odnawialnego

Dodajemy informację, że odsetki od kapitału przeterminowanego naliczamy w takiej samej wysokości jak odsetki dla należności przeterminowanych. Ich wysokość podajemy w tabeli oprocentowania.


Regulamin mPożyczki

Dodajemy zapis, że informacje o sposobie wypłaty pożyczki znajdziesz w umowie.


Regulamin Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych (SFI)

Dodajemy informacje o powodach, z jakich możemy zmienić taryfę prowizji i opłat. Dotychczas znajdowały się one w regulaminie rachunków. 

Nowe wersje regulaminów: kredytu gotówkowego, odnawialnego i mPożyczki wejdą w życie 20 sierpnia 2020 r.
Nowa wersja regulaminu Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych wejdzie w życie 19 września 2020 r.
 
 

Zestawienie dokumentów

 

Kategorie:

Oferta indywidualna