powrót

Zmieniamy stawki referencyjne

Zmienia się wartość niektórych stawek referencyjnych dla produktów kredytowych. Sprawdź nowy harmonogram po spłacie najbliższej raty.
 

Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych
Dla kredytów i pożyczek hipotecznych udzielanych klientom private banking  w PLN
Dla kredytów i pożyczek hipotecznych w walutach innych niż PLN, udzielanych klientom private banking  do dnia 21.07.2017 r

Stawki aktualizowane co 3 miesiące:
 

Stawka Stawki obowiązujące
od 03.09.2020 r. do 02.12.2020 r.
WIBOR 3M PLN 0,23000%
EURIBOR 3M 0,00000%
LIBOR 3M USD 0,24090%
LIBOR 3M GBP 0,06400%
LIBOR 3M JPY 0,00000%


Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla klientów private banking, udzielanych w EUR, USD, JPY od 22.07.2017 r. Stawki aktualizowane co 3 miesiące:
 
 

Stawka Stawki obowiązujące
od 03.09.2020 r. do 02.12.2020 r.
EURIBOR 3M -0,47700%
LIBOR 3M USD 0,24090%
LIBOR 3M JPY -0,05780%
LIBOR 3M GBP 0,06400%

 
Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych, kredytów zabezpieczonych dla firm i kredytu samochodowego - stawki aktualizowane co 1 miesiąc:
 

Stawka Stawki obowiązujące
do 06.09.2020 r.
Stawki obowiązujące
od 07.09.2020 r.
WIBOR 3M PLN 0,26% bez zmian
LIBOR 3M CHF -0,66% bez zmian
LIBOR 1 M EUR -0,47% bez zmian
LIBOR 3M EUR -0,43% bez zmian
EURIBOR 3M -0,41% bez zmian
LIBOR 1M USD 0,17% bez zmian
LIBOR 3M USD 0,25% bez zmian
LIBOR 1M GBP 0,10% bez zmian
LIBOR 3M GBP 0,13% bez zmian


Dla kredytów odnawialnych dla osób fizycznych, private banking:

 

Stawka Stawki obowiązujące
do 20.09.2020 r.
Stawki obowiązujące
od 21.09.2020 r.
WIBOR 1M PLN 0,23% bez zmian


Dla kredytów gotówkowych zabezpieczonych, kredytów mieszkaniowych, hipotecznych i pożyczek hipotecznych private banking:
 
Stawki 1M aktualizowane co 1 miesiąc (obowiązują dla kredytów migrowanych do 10.05.2012 r.). 
Stawki 3M aktualizowane co 1 miesiąc (obowiązują dla kredytów migrowanych od 10.05.2012 r. do 31.12.2013 r.).
 

Stawka Stawki obowiązujące
do 02.09.2020 r.
Stawki obowiązujące
od 03.09.2020 r.
WIBOR 1M PLN 0,22000% 0,20000%
LIBOR 1M CHF -0,78360% -0,78200%
LIBOR 1M USD 0,16688% 0,15638%
LIBOR 1 M EUR -0,50357% -0,54486%
EURIBOR 1M -0,51500% bez zmian
LIBOR 1M JPY -0,06683% -0,07267%
WIBOR 3M PLN 0,24000% 0,23000%
LIBOR 3M CHF -0,70680% -0,71960%
LIBOR 3M EUR -0,44571% -0,51300%
EURIBOR 3M -0,45400% -0,47600%

 
Dla kredytów mieszkaniowych, hipotecznych i pożyczek hipotecznych Private Banking, przeniesionych do nowego systemu począwszy od 10.05.2012 r. Stawki bazowe LIBOR / WIBOR/EURIBOR odpowiadają wartościom obowiązującym w przedostatnim roboczym dniu każdego miesiąca z wyłączeniem sobót. Aktualizacja stawek 1-M i 3-M dokonywana jest 3-go roboczego dnia każdego miesiąca.
 
Wartości pozostałych stawek pozostają bez zmian.
 
Stawki dla klientów korzystających z oferty indywidualnej i firm:

Zobacz wszystkie obowiązujące stawki referencyjne

Stawki dla klientów Private Banking: 

Zobacz wszystkie obowiązujące stawki referencyjne