powrót

Uwaga na fałszywe pisma — przestępcy podszywają się pod Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

Ostrzegamy przed próbami oszustw związanymi z rzekomo wydanymi przez Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej decyzjami o udzieleniu praw ochronnych na znaki towarowe.
 
Na czym polega zagrożenie?
 
Oszuści wysyłają pisma, w których podszywają się pod Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. W ten sposób wyłudzają pieniądze od osób fizycznych oraz osób prawnych. W decyzjach znajdują prawdziwe dane, dotyczące zgłaszanych przedmiotów własności przemysłowej (np. wynalazki, znaki towarowe, oznaczenia graficzne).
Przestępcy wyłudzają pieniądze z tytułu rzekomego wpisu do rejestru i uzyskaniu prawa ochronnego na znak towarowy.
 

Uwaga na fałszywe pisma — przestępcy podszywają się pod Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

 

Graf: źródło: www.zbp.pl

 

Na co zwracać uwagę?

  • sprawdź, czy wezwanie do zapłaty jest z Urzędu Patentowego RP,
  • pamiętaj, że Urząd Patentowy RP nie wystawia faktur i nie korzysta w tym celu z usług podmiotów trzecich,
  • sprawdź numer konta Urzędu Patentowego RP. Ten właściwy to: NBP O/O Warszawa: 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000. Jeśli na decyzji znajduje się inny numer rachunku bankowego, oznacza to próbę wyłudzenia Twoich pieniędzy,
  • jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z Urzędem Patentowym RP (tel. 22 579 05 55) lub ze swoim pełnomocnikiem.Źródło: www.zbp.pl