powrót

Zmienią się zasady wyceny aktywów subfunduszy zarządzanych przez Generali Investments TFI i przetwarzania zleceń

1 stycznia 2021 r. zmienią się zasady wyceny aktywów subfunduszy zarządzanych przez Generali Investments TFI oraz zasady przetwarzania zleceń. Sprawdź co się zmienia.

Wycena aktywów

Wycena aktywów subfunduszy za bieżący dzień wyceny (D) będzie wykonana i publikowana w następnym dniu roboczym (D+1). Wycena będzie realizowana na podstawie kursów zamknięcia rynków z dnia wyceny (D), a nie jak dotychczas, na podstawie kursów z godz. 12:00.

Zlecenia poprawnie złożone, opłacone i dostarczone do Agenta Transferowego — do końca bieżącego dnia wyceny (D) - zostaną przetworzone po cenie z następnego dnia wyceny (D+1).
Przypominamy, że termin realizacji zleceń nie może przekroczyć 7 dni, chyba że opóźnienie wynika z sytuacji, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.

Zmiana nie wymaga od Ciebie żadnych działań.

Transakcje zlecane na przełomie roku

Prosimy zwrócić uwagę na transakcje zlecane na przełomie roku.
31 grudnia 2020 r. oraz 1,2 i 3 stycznia 2021 r. są dniami bez sesji na giełdzie.
Dlatego transakcje zlecone i opłacone 30 grudnia 2020 r. po godzinie granicznej dla funduszu, zrealizowane będą najwcześniej 5 stycznia 2021 r. (z datą wyceny 4 stycznia 2021 r.).

Godzinę graniczną sprawdzisz w tabelach nabyć, odkupień i konwersji. Wystarczy wyszukać właściwy fundusz.


Również 6 stycznia 2021 r. jest dniem bez sesji giełdowej i w tym dniu nie będzie wyceny subfunduszy.