powrót

Zamykamy punkty usług maklerskich

1 marca zamykamy większość Punktów Usług Maklerskich Biura maklerskiego. Do Twojej dyspozycji pozostanie tylko placówka w Warszawie, przy ul. Prostej 18.

Zachęcamy Cię do zdalnego kontaktu z nami

Sprawy, którymi zajmowała się placówka, możesz szybko i wygodnie załatwić z domu:

  •  w serwisie transakcyjnym i aplikacji mobilnej
  • na mLinii, 801 300 800
  • przez e-mail: kontakt@mbank.pl

Jeżeli chcesz spotkać się z nami w naszej centrali w Warszawie, prosimy, umów się wcześniej na wizytę. Zadzwoń na mLinię.


Zawsze online

  • Rachunek maklerski możesz założyć wygodnie przez internet, bez potrzeby wizyty w placówce.
  • Aplikacja Biura maklerskiego mBanku pozwala inwestować z dowolnego miejsca (dostęp do swojego rachunku eMakler ze smartfona lub tabletu).
  • Nasi analitycy codziennie śledzą informacje i notowania na rynkach. Wybierają najciekawsze spółki i wydarzenia. Opowiedzą o nich w łatwy sposób w formie analiz, wideo i rekomendacji. To wszystko na pulpicie w eMaklerze.

 


Nota prawna
Pamiętaj, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Powinieneś liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków.
Musisz wiedzieć, że mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe. Instrumenty finansowe nie są depozytem bankowym. Wartość zakupionych instrumentów finansowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a w przypadku instrumentów pochodnych strata może przekroczyć wysokość zainwestowanego kapitału.. W przypadku instrumentów finansowych notowanych w innej walucie niż polski złoty, wartość Twoich inwestycji może ulec zmianie wskutek zmian kursu walutowego. Potencjalne korzyści z Twoich inwestycji pomniejszą się o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. Gdy podejmujesz jakąkolwiek decyzję inwestycyjną, powinieneś kierować się własną oceną sytuacji faktycznej i prawnej. Pamiętaj, aby szczegółowo zapoznać się z opisem czynników ryzyka, specyfikacją danego instrumentu, regulaminami, opłatami i informacjami zawartymi w innych dokumentach związanych ze świadczeniem usług maklerskich przez mBank S.A. znajdujących się na stronie internetowej: www.mBank.pl/indywidualny/inwestycje/gielda/emakler/ oraz rozważyć, czy dany instrument jest dla Ciebie odpowiedni zgodnie z własną wiedzą, doświadczeniem w inwestowaniu oraz sytuacją finansową.
 
Usługa eMakler w Biurze maklerskim mBanku stanowi sprzedaż wiązaną w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych oraz może być otwarta tylko przez posiadacza rachunku bankowego prowadzonego przez mBank S.A. Informacje na temat kosztów związanych z usługami bankowymi i inwestycyjnymi dostępne są w taryfach opłat i prowizji.
Materiał pochodzi od spółki mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-850), przy ul. Prostej 18, która prowadzi działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej – Biura maklerskiego mBanku, nadzorowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego.
To nie jest oferta.