powrót

Czasowo zawieszamy nabywanie jednostek Investor Akcji Spółek Dywidendowych

Jako dystrybutor funduszy inwestycyjnych, jesteśmy zobowiązani kierować się Twoim interesem.

Dlatego czasowo zawieszamy możliwość nabywania jednostek uczestnictwa funduszu Investor Akcji Spółek Dywidendowych.

Nasza decyzja wejdzie w życie 26.04.2021 r.

Dlaczego zawieszamy nabycia?
Zgodnie z polityką inwestycyjną funduszu, główną część portfela powinny stanowić akcje spółek, które wypłacają dywidendę.
Strategia, którą realizuje teraz fundusz, w naszej ocenie jest niezgodna z opisem polityki inwestycyjnej.

Co dalej?

  • Nie kupisz jednostek uczestnictwa tego funduszu
  • Nie zamienisz jednostek innych funduszy tego towarzystwa na jednostki tego funduszu
  • Kupione jednostki uczestnictwa nadal zobaczysz w serwisie transakcyjnym.
  • Przez platformę SFI nadal odkupisz posiadane jednostki uczestnictwa lub zamienisz je na jednostki innych funduszy tego towarzystwa.
  • Nie zlecisz ani nie zmienisz regularnego inwestowania (zlecenia stałego) dla tego funduszu - odrzucimy Twoje zlecenia stałe.

mBank jest dystrybutorem dotychczasowych funduszy inwestycyjnych Investors TFI. Pozostałe fundusze są dostępne dla Ciebie bez ograniczeń.

Więcej informacji o funduszu znajdziesz na stronie.