powrót

Zmieniamy wskaźniki referencyjne

Zmienia się wartość niektórych wskaźników referencyjnych dla produktów kredytowych. Sprawdź nowy harmonogram po spłacie najbliższej raty.
 
Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych
Dla kredytów i pożyczek hipotecznych udzielanych klientom private banking w PLN
Dla kredytów i pożyczek hipotecznych w walutach innych niż PLN, udzielanych klientom private banking do dnia 21.07.2017 r.

Wskaźniki referencyjne aktualizowane co 3 miesiące:

 

Wskaźnik Wskaźniki obowiązujące
od 3.12.2021 r. do 2.03.2022 r.
WIBOR 3M PLN 1,99000%                                     
EURIBOR 3M -0,57000%
LIBOR 3M USD 0,17088%
LIBOR 3M GBP 0,10288%
LIBOR 3M JPY -0,08417%


Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla klientów private banking, udzielanych w EUR, USD, JPY od 22.07.2017 r. Wskaźniki referencyjne aktualizowane co 3 miesiące:
 

Wskaźnik Wskaźniki obowiązujące
od 3.12.2021 r. do 2.03.2022 r.
EURIBOR 3M -0,57000%
LIBOR 3M USD 0,17088%
LIBOR 3M JPY -0,08417%
LIBOR 3M GBP 0,10288%


Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych, kredytów WWJ, kredytów zabezpieczonych dla firm oraz kredytu samochodowego – wskaźniki referencyjne aktualizowane co 1 miesiąc:
 

Wskaźnik Wskaźniki obowiązujące
do 6.12.2021 r.
Wskaźniki obowiązujące
od 7.12.2021 r.
WIBOR 3M PLN 0,72% 1,99%
LIBOR 3M CHF -0,77% bez zmian
LIBOR 1 M EUR -0,57% bez zmian
LIBOR 3M EUR -0,53% bez zmian
EURIBOR 3M -0,52% bez zmian
LIBOR 1M USD 0,17% bez zmian
LIBOR 3M USD 0,13% bez zmian
LIBOR 1M GBP 0,10% bez zmian
LIBOR 3M GBP 0,25% 0,10%


Dla kredytów odnawialnych dla osób fizycznych, private banking:

 

Wskaźnik Wskaźnik obowiązujący
do 20.12.2021 r.
Wskaźnik obowiązujący
od 21.12.2021 r.
WIBOR 1M PLN 0,60% 1,65%


Dla kredytów gotówkowych zabezpieczonych, kredytów mieszkaniowych, hipotecznych i pożyczek hipotecznych private banking:
 
Wskaźniki referencyjne 1M aktualizowane co 1 miesiąc (obowiązują dla kredytów migrowanych
do 10.05.2012 r.).
Wskaźniki referencyjne 3M aktualizowane co 1 miesiąc (obowiązują dla kredytów migrowanych
od 10.05.2012 r. do 31.12.2013 r.).
 

Wskaźnik Wskaźniki obowiązujące
do 3.11.2021 r.
Wskaźniki obowiązujące
od 4.11.2021 r.
WIBOR 1M PLN 0,60000% 1,65000%
LIBOR 1M CHF -0,78860% -0,80480%
LIBOR 1M USD 0,08638% 0,09925%
LIBOR 1 M EUR -0,57029% -0,59686%
EURIBOR 1M -0,55600% -0,56300%
LIBOR 1M JPY -0,06983% -0,06950%
WIBOR 3M PLN 0,72000% 1,99000%
LIBOR 3M CHF -0,77040% -0,78300%
LIBOR 3M EUR -0,56214% -0,59771%
EURIBOR 3M -0,55700% -0,57000%

 
Dla kredytów mieszkaniowych, hipotecznych i pożyczek hipotecznych private banking, przeniesionych do nowego systemu począwszy od 10.05.2012 r. wskaźniki LIBOR / WIBOR/EURIBOR odpowiadają wartościom obowiązującym w przedostatnim roboczym dniu każdego miesiąca z wyłączeniem sobót. Aktualizacja wskaźników 1-M i 3-M dokonywana
jest 3-go roboczego dnia każdego miesiąca.
 
Wartości pozostałych wskaźników referencyjnych pozostają bez zmian.