powrót

Informacja półroczna o stanie likwidacji Funduszu Rockbridge FIZ Multi Strategia w likwidacji

Przekazujemy informację półroczną o stanie likwidacji Funduszu Rockbridge FIZ w likwidacji zgodną na 29 maja br.

 

Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu w danym półroczu 0,00 zł
Wartość aktywów netto Funduszu na certyfikat inwestycyjny na dzień sporządzenia informacji 0,00 zł
Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji 141 635,24 zł
Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu 17 196,91 zł
Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia 141 635,24 zł
Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu 24 026,36 zł

mBank (likwidator funduszu) działa na podstawie art. § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych z dnia 21 czerwca 2005 r. (Dz.U. 2005 Nr 114, poz. 963).

Kategorie:

Oferta indywidualna