powrót

GAMMA SFIO SIGMA Obligacji Plus – wycofanie z oferty

10 czerwca PKO TFI S.A. podjęło decyzję o zakończeniu zbywania jednostek uczestnictwa funduszu. Wynika to z odkupienia wszystkich jednostek uczestnictwa subfunduszu SIGMA Obligacji Plus, tj. spełnienia przesłanki, o której mowa w art. 165 ust. 2a ustawy z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

TFI rozpoczęło działania zmierzające do wykreślenia subfunduszu ze Statutu funduszu i zakończenia działalności subfunduszu. TFI przekazuje informacje o wykreśleniu subfunduszu również na swojej stronie.

Od 14.06 wycofujemy subfundusz GAMMA SFIO SIGMA Obligacji Plus z oferty Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych (SFI).
Przestajemy publikować informacje o subfunduszu i jego wynikach na stronie www, w serwisie transakcyjnym i aplikacji mobilnej.