powrót

Zmieniamy Tabele stóp procentowych

Od 8 lipca 2022 r. obowiązują nowe Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych (dalej TO). Podnieśliśmy wysokość oprocentowania:
 

  • konta IKE,
  • należności przeterminowanych (listę kredytów i rachunków objętych zmianą znajdziesz w Wykazie zmian),
  • wybranych kart kredytowych” (w TO nazywamy je „oprocentowaniem kredytu w rachunku karty”),
  • usługi „Spłaty na raty”, którą uruchomiliśmy do 3 lutego 2013 roku.


Zmiana wynika ze wzrostu stopy WIBOR 1M oraz z decyzji Rady Polityki Pieniężnej (RPP) z 7 lipca 2022 r. Tą decyzją RPP podwyższyła wysokość stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. Treść tej decyzji znajdziesz tutaj.

Szczegóły opisaliśmy w wykazie zmian.

 

Zestawienie dokumentów Wykaz zmian
Tabele stóp procentowych 

Kategorie:

Oferta indywidualna