powrót

Zmieniamy Tabele stóp procentowych

Od 10 listopada 2022 r. obowiązują nowe Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych (dalej TO). Podnieśliśmy wysokość oprocentowania:
•    należności przeterminowanych dla umów kredytu odnawialnego, które zawarliśmy do 20.05.2015 r. oraz MultiKredytu Oszczędnościowego.

Zmiana wynika ze wzrostu stopy WIBOR 1M. Szczegóły opisaliśmy w wykazie zmian.

 

Zestawienie dokumentów


 

Kategorie:

Oferta indywidualna