powrót

Wprowadzamy promocję dotyczącą zwolnienia z opłaty depozytowej na rynkach zagranicznych

Wprowadzamy promocję, dzięki której znaczną część klientów zwolnimy z opłaty depozytowej na rynkach zagranicznych.
Jeśli Twoja prowizja od złożonych zleceń w drugim półroczu 2022 r. przekroczy wysokość naliczonej opłaty depozytowej, nie pobierzemy jej.

W 2023 r. wprowadzimy odpowiednie zmiany w naszych regulacjach, aby nowe, korzystniejsze zasady obowiązywały na stałe.
Zapoznaj się z listą pytań i odpowiedzi, które wyjaśnią na czym polega zwolnienie z opłaty oraz z Regulaminem Promocji.