powrót

Zmieniamy wskaźniki referencyjne

Zmienia się wartość niektórych wskaźników referencyjnych dla produktów kredytowych. Sprawdź nowy harmonogram po spłacie najbliższej raty.
 
Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych
Dla kredytów i pożyczek hipotecznych udzielanych klientom private banking w PLN
Dla kredytów i pożyczek hipotecznych w walutach innych niż PLN, udzielanych klientom private banking do dnia 21.07.2017 r.

Wskaźniki referencyjne aktualizowane co 3 miesiące:
 

Wskaźnik Wskaźniki obowiązujące
od 5.12.2022 r. do 2.03.2023 r.
WIBOR 3M PLN 7,31000%                                       
EURIBOR 3M 1,98400%
LIBOR 3M USD 4,76057%
LIBOR 3M GBP 3,65680%

 

Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla klientów private banking, udzielanych w EUR, USD, JPY od 22.07.2017 r. Wskaźniki referencyjne aktualizowane co 3 miesiące:

 

Wskaźnik Wskaźniki obowiązujące
od 5.12.2022 r. do 2.03.2023 r.
EURIBOR 3M 1,98400%
LIBOR 3M USD 4,76057%

 

Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych, kredytów WWJ, kredytów zabezpieczonych dla firm oraz kredytu samochodowego – wskaźniki referencyjne aktualizowane co 1 miesiąc:
 

Wskaźnik Wskaźniki obowiązujące
do 8.01.2023 r.
Wskaźniki obowiązujące
od 9.01.2023 r.
WIBOR 3M PLN 7,31000% 7,02000%
LIBOR 3M CHF -0,77% bez zmian
LIBOR 1M EUR -0,57% bez zmian
LIBOR 3M EUR -0,53% bez zmian
EURIBOR 3M 1,98400% 2,18400%
LIBOR 1M USD 4,12014% 4,36871%
LIBOR 3M USD 4,76057% bez zmian
LIBOR 3M GBP 3,65680% 3,86240%
Saron Compound CHF 3M do korekty 0,27670% 0,52680%
EURIBOR 3M do korekty 1,98400% 2,18400%
EURIBOR 1M do korekty 1,49700% 1,90100%

 

Dla kredytów odnawialnych dla osób fizycznych, private banking:
 

Wskaźnik Wskaźnik obowiązujący
do 22.01.2023 r.
Wskaźnik obowiązujący
od 23.01.2023 r.
WIBOR 1M PLN 6,97000% bez zmian

 

Dla kredytów gotówkowych zabezpieczonych, kredytów mieszkaniowych, hipotecznych i pożyczek hipotecznych private banking:
 
Wskaźniki referencyjne 1M aktualizowane co 1 miesiąc (obowiązują dla kredytów migrowanych
do 10.05.2012 r.).
Wskaźniki referencyjne 3M aktualizowane co 1 miesiąc (obowiązują dla kredytów migrowanych
od 10.05.2012 r. do 31.12.2013 r.).
 

Wskaźnik Wskaźniki obowiązujące
do 3.01.2023 r.
Wskaźniki obowiązujące
od 4.01.2023 r.
WIBOR 1M PLN 6,97000% 6,93000%
LIBOR 1M USD 4,12014% 4,36871%
LIBOR 1M EUR -0,62029% bez zmian
EURIBOR 1M 1,49700% 1,90100%
LIBOR 1M JPY -0,06005% bez zmian
Saron Compound CHF 1M 0,45390% 0,68550%
EURIBOR 1M do korekty 1,49700% 1,90100%

 

Dla kredytów mieszkaniowych, hipotecznych i pożyczek hipotecznych private banking, przeniesionych do nowego systemu począwszy od 10.05.2012 r. wskaźniki LIBOR / WIBOR/EURIBOR odpowiadają wartościom obowiązującym w przedostatnim roboczym dniu każdego miesiąca z wyłączeniem sobót. Aktualizacja wskaźników 1-M i 3-M dokonywana
jest 3-go roboczego dnia każdego miesiąca.
 
Wartości pozostałych wskaźników referencyjnych pozostają bez zmian.