powrót

Zmiana Regulaminu Integratora Płatności Paynow dla klientów bankowości korporacyjnej mBanku S.A. oraz Taryfy opłat i prowizji w mElements S.A.

14 marca 2023 r. zmieniamy Regulamin Integratora Płatności Paynow dla klientów bankowości korporacyjnej mBanku S.A. oraz Taryfę opłat i prowizji w mElements S.A. Oba dokumenty uzupełniliśmy o zapisy związane z przyjmowaniem płatności kartami, które będą realizowane za pośrednictwem mElements S.A. we współpracy z nowym agentem rozliczeniowym, jakim jest Worldline Financial Services (Europe) S.A. Zapisy te dotyczą:

  • zobowiązań wynikających z przepisów organizacji kartowych, jakie powinien spełnić klient, jeżeli będzie chciał korzystać z tej metody płatności,
  • zasad rozpatrywania tzw. potrąceń zwrotnych, czyli transakcji zakwestionowanych przez kupującego,
  • zasad zabezpieczenia przez mElements S.A. ryzyka wynikającego z korzystania przez klienta z płatności kartami (możliwość utworzenia rezerwy oraz wskazanie przypadków umożliwiających mElements S.A. wypowiedzenie umowy),
  • zasad oferowania usługi dynamicznego przeliczenia waluty (DCC) dla płatności kartami,
  • zasad zachowania poufności informacji.

 
Aktualną treść regulaminu i tabeli opłat i prowizji zamieszczamy na stronie www.paynow.pl.

Kategorie:

MSP i Korporacje