powrót

Informacje o opiniach audytorskich (potwierdzeniach bankowych)

Jak składać wnioski o opinie audytorskie (potwierdzenia bankowe)?

Wnioski o wydanie opinii audytorskiej możecie składać do nas on-line, za pośrednictwem platformy internetowej mBank Company Net.
Żeby to zrobić skorzystajcie z Wniosku do Banku > Opinia audytorska.
Wniosek przygotowany przez audytora podpiszcie zgodnie z zasadami reprezentacji w Waszej firmie (warunek konieczny) – zastosujcie podpisy własnoręczne albo kwalifikowane podpisy elektroniczne.
Skan wniosku audytora o wydanie opinii załączcie do Wniosku do banku > Opinia audytorska.
Jeśli złożycie elektroniczny wniosek o opinię, to nie wysyłajcie do nas wniosku w formie papierowej.

Wniosek audytora powinien zawierać:

 • numer REGON klienta, którego wniosek dotyczy,
 • upoważnienie dla mBanku do przekazania audytorowi informacji objętych tajemnicą bankową,
 • adres e-mail audytora, na który mamy wysłać opinię audytorską.


Wciąż możecie też korzystać z dotychczasowej, papierowej formy wnioskowania o opinię audytorską.
Przypominamy, że wnioski w formie papierowej, również muszą zawierać podpisy osób reprezentujących firmę oraz dane, które wskazujemy powyżej. Wnioski w formie papierowej wysyłajcie na adres:
mBank S.A, ul. Kilińskiego 74, 90-119 Łódź z dopiskiem: „DOT-ZOK”.

W jakiej formie dostarczamy opinie audytorską?


Niezależnie od sposobu w jaki złożycie do nas wniosek, opinię do wskazanego audytora wysyłamy w wersji elektronicznej. Dokument podpiszemy kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Taki dokument ma moc prawną i nie wymaga dodatkowo przekazania wersji papierowej. Opinię w formie papierowej wysyłamy wyłącznie do audytorów, którzy nie podali we wniosku adresu email.

Ile kosztuje opinia?

Zgodnie z obowiązującą Taryfą prowizji i opłat bankowych w mBanku dla MSP i Korporacji, opinia audytorska kosztuje:

 • o rachunkach bankowych Klienta (w tym lokatach terminowych),   400,00 zł
  dyspozycja złożona przez mBank CompanyNet
 •  o rachunkach bankowych (w tym lokatach terminowych) i innych produktach klienta,     600,00 zł
  dyspozycja złożona przez mBank CompanyNet
 • o rachunkach bankowych Klienta (w tym lokatach terminowych),     800,00 zł
  dyspozycja złożona w sposób inny niż przez mBank CompanyNet
 • o rachunkach bankowych (w tym lokatach terminowych) i innych produktach klienta,    1000,00 zł
  dyspozycja złożona w sposób inny niż przez mBank CompanyNet

Usługa wydania opinii audytorskiej jest obecnie zwolniona z VAT i mBank nie wystawia faktur VAT za wydanie opinii audytorskiej.

 

Proces uzyskania przez biegłego rewidenta potwierdzenia bankowego w ramach procedur badania.

Kategorie:

MSP i Korporacje