powrót

Zmiany w "Regulaminie otwierania, prowadzenia i zamykania Zintegrowanego rachunku bankowego w BRE Banku"

BRE Bank uprzejmie informuje, że w dniu 30.05.2013 r. wprowadza zmiany do "Regulaminu otwierania, prowadzenia i zamykania Zintegrowanego rachunku bankowego w BRE Banku SA". Zmiana dotyczy Klientów BRE Banku, którzy zawarli Zintegrowaną umowę rachunku bankowego przed dniem 29.04.2013 r.Zmiany w "Regulaminie otwierania, prowadzenia i zamykania Zintegrowanego rachunku bankowego w BRE Banku SA", dotyczą w szczególności:

wprowadzenia zasad korzystania z systemu iBRE za pomocą urządzenia mobilnego,
aktualizacji zasad realizacji przelewów złotowych natychmiastowych Ekspres Elixir oraz wprowadzenia zasad realizacji przelewów złotowych natychmiastowych Blue Cash,
aktualizacji zasad realizacji zleceń autoryzowanych z wykorzystaniem bezpiecznych podpisów elektronicznych weryfikowanych przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego.
Uwaga: Postanowienia Regulaminu dotyczące przelewów Blue Cash wejdą w życie w dacie określonej przez Bank w odrębnej informacji o udostępnieniu przelewów Blue Cash, opublikowanej przez Bank na stronie logowania do systemu iBRE.W przypadku Państwa pytań lub wątpliwości Doradcy Klienta udzielą szczegółowych informacji.Jednolity tekst "Regulaminu otwierania, prowadzenia i zamykania Zintegrowanego rachunku bankowego" znajduje się w sekcji Formularze i regulaminy.

Kategorie:

MSP i Korporacje