powrót

Zmiany w Regulaminie "Internetowy system obsługi Klienta iBRE BRE Banku SA"

BRE Bank uprzejmie informuje, że w dniu 30.05.2013 r. wprowadza zmiany do Regulaminu "Internetowy system obsługi Klienta iBRE BRE Banku SA". Zmiana dotyczy Klientów BRE Banku, którzy zawarli Umowę w sprawie korzystania z internetowego system obsługi Klienta iBRE BRE Banku SA przed dniem 29.04.2013 r.Zmiany w Regulaminie "Internetowy system obsługi Klienta iBRE BRE Banku SA", dotyczą w szczególności:
wprowadzenia zasad korzystania z systemu iBRE za pomocą urządzenia mobilnego,
aktualizacji zasad realizacji przelewów złotowych natychmiastowych Ekspres Elixir oraz wprowadzenia zasad realizacji przelewów złotowych natychmiastowych Blue Cash,
aktualizacji zasad realizacji zleceń autoryzowanych z wykorzystaniem bezpiecznych podpisów elektronicznych weryfikowanych przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego.
Uwaga: Postanowienia Regulaminu dotyczące przelewów Blue Cash wejdą w życie w dacie określonej przez Bank w odrębnej informacji o udostępnieniu przelewów Blue Cash, opublikowanej przez Bank na stronie logowania do systemu iBRE.W przypadku Państwa pytań lub wątpliwości Doradcy Klienta udzielą szczegółowych informacji. Jednolity tekst Regulaminu „Internetowy system obsługi Klienta iBRE BRE Banku SA” znajduje się w sekcji Formularze i regulaminy.

Kategorie:

MSP i Korporacje