powrót

Komunikat z dnia 23 stycznia 2007 roku w sprawie obiektywnych trudności w przekazywaniu zobowiązań podatkowych do Urzędów Skarbowych dotyczących formularzy PIT-4, PCC-1, PIT-5, PIT-8/A, PIT-5L, PIT-53 oraz PIT-4G

W związku z licznymi zapytaniami naszych Klientów odnośnie utrudnień w realizacji przekazywanych zobowiązań podatkowych do Urzędów Skarbowych dotyczących wybranych formularzy (PIT-4, PCC-1, PIT-5, PIT-8/A, PIT-5L, PIT-53 oraz PIT-4G), które miały miejsce w dniu 22 stycznia 2007 roku uprzejmie informujemy, iż wynikały one z faktu zastosowania przez BRE Bank otrzymanych z Krajowej Izby Rozliczeniowej (KIR S.A.) aktualnie obowiązujących formularzy zobowiązań podatkowych. Zastosowanie nowych formularzy dotyczyło wszystkich banków w Polsce.   Po interwencji BRE Banku i innych banków krajowych, Ministerstwo Finansów w dniu 22 stycznia 2007 roku przekazało nowe dane bazowe, w których ważność formularzy PIT-4, PCC-1, PIT-5, PIT-8/A, PIT-5L, PIT-53 oraz PIT-4G została czasowo przywrócona.   Zdając sobie sprawę z bezpośredniego przełożenia się skutków powyższych trudności na Klientów uprzejmie informujemy, iż BRE Bank dołożył maksimum starań, aby je zniwelować – między innymi wskutek interwencji BRE Banku w dniu 22 stycznia 2007 roku możliwa była realizacja płatności na rzecz Urzędów Skarbowych dotyczących formularza PIT-4 na obowiązującym formularzu PIT – co pozwoliło Klientom na terminową realizację swoich zobowiązań.   W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z pracownikami Oddziału Banku.

Kategorie:

MSP i Korporacje