powrót

Zmiana obowiązujących godzin granicznych dla niektórych typów zleceń wychodzących, przyjętych przez BRE Bank za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej: iBRE oraz BRESOK

Mając na celu zapewnienie najwyższej jakości oferty w zakresie zasad realizacji rozliczeń wewnętrznych i krajowych w złotych, z ogromną satysfakcją informujemy Państwa, iż począwszy od dnia 01 kwietnia 2007 roku, BRE Bank wprowadza nowe, wydłużone godziny graniczne w odniesieniu do wybranych typów zleceń wychodzących, przyjętych za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej (iBRE oraz BRESOK), tj. dla:
A. przelewów wewnętrznych – przelewy w PLN, przelewy jedno-walutowe i przelewy z przewalutowaniem z zastosowaniem kursów Tabelowych BRE Banku, realizowane między rachunkami danego Klienta oraz między Klientami w ramach BRE Banku oraz z BRE Banku na rachunki klientów mBanku i MultiBanku – wykonywane będą do godziny 18.00 danego dnia roboczego dla Banku, a zlecenia przyjęte po godzinie 18.00 wykonywane będą następnego dnia roboczego dla Banku,
B. przelewów masowych/SPM (w PLN) – przelewy przyjęte w dniu roboczym do godziny 18.00 wykonywane będą następnego dnia roboczego dla Banku, a przelewy przyjęte po godzinie 18.00 wykonywane będą w drugim dniu roboczym dla Banku, licząc od dnia ich przyjęcia,
C. przelewów krajowych w PLN, realizowanych za pośrednictwem systemu ELIXIR – przelewy standardowe, przelewy na rachunki Urzędów Skarbowych i innych organów podatkowych oraz przelewy ZUS - wykonywane będą do godziny 15.00 danego dnia roboczego dla Banku, a zlecenia przyjęte po godzinie 15.00 wykonywane będą następnego dnia roboczego dla Banku,
D. przelewów krajowych w PLN, realizowanych za pośrednictwem systemu SORBNET – przelewy w PLN wysokokwotowe (powyżej 1 mln. złotych) oraz pilne zlecenia Klientów (z zaznaczoną odpowiednią opcją w dyspozycji składanej przez Klienta) - wykonywane będą do godziny 15.00 danego dnia roboczego dla Banku, a zlecenia przyjęte po godzinie 15.00 wykonywane będą następnego dnia roboczego dla Banku.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z pracownikami Oddziału Banku.

Kategorie:

MSP i Korporacje