powrót

Udostępnianie elektronicznych wyciągów z rachunków bieżących i pomocniczych w systemach bankowości elektronicznej iBRE oraz BRESOK

BRE Bank przypomina, iż elektroniczne wyciągi z rachunków bieżących i pomocniczych  udostępniane są Klientom do bezpłatnego pobrania w ramach systemów bankowości elektronicznej iBRE oraz BRESOK przez okres 60 dni od dnia wygenerowania danego wyciągu.   Po upływie wskazanego okresu udostępniania, Klient na życzenie może otrzymać kopię danego wyciągu z rachunku bankowego. W takim przypadku opłata za wydanie kopii każdego wyciągu – zgodnie z „Taryfą prowizji i opłat bankowych BRE Banku SA” – wynosi 10 złotych.

Kategorie:

MSP i Korporacje