powrót

Zasady prezentowania informacji o stanie sald i obrotów na rachunkach oraz zasady realizacji zleceń w systemie BRESOK

Zasady prezentowania informacji o stanie sald i obrotów na rachunkach w systemie BRESOK:Informacje o stanie sald i obrotów dotyczących rachunków bankowych udostępnianych za pośrednictwem systemu BRESOK są prezentowane w ramach tego systemu w następujących ramach czasowych:
od godz. 7.00 - udostępnianie informacji o stanie sald początkowych rachunków,
od godz. 7.00 do 21.00 - cykliczne (co 15 min.) aktualizowanie informacji o stanie sald i obrotów na rachunkach,
ok. godz. 21.00 - ostatnia aktualizacja informacji o stanie sald i obrotów na rachunkach.
 
Ogólne zasady realizacji zleceń w systemie BRESOK:
Zlecenia składane za pośrednictwem systemu BRESOK są realizowane z zastosowaniem następujących zasad:
zlecenia złożone w dniu roboczym do godz. 15.00 realizowane są w dniu ich złożenia do banku,
zlecenia złożone w dniu roboczym po godz. 15.00 realizowane są w następnym dniu roboczym po dniu ich złożenia do banku,
zlecenia złożone w dniu wolnym od pracy – niezależnie od godziny złożenia zleceń do banku – realizowane są w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu w którym zlecenia zostały złożone do banku,
zlecenia z przyszłą datą realizacji przyjmowane są w dniu ich złożenia i realizowane przez bank w dniu wskazanym w treści zlecenia; jeżeli przyszła data realizacji wypada w dniu wolnym od pracy, zlecenia realizowane są przez bank w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wolnym od pracy.
 
Wyjątki od ogólnych zasad realizacji zleceń w systemie BRESOK:
Zlecenia krajowe i zlecenia krajowe dewizowe realizowane pomiędzy rachunkami danego Klienta oraz miedzy Klientami w BRE Banku oraz z BRE Banku na rachunki Klienta mBanku i MultiBanku (zlecenia wewnętrzne) złożone w dniu roboczym do godz. 18.00 realizowane są w dniu ich złożenia do banku. Zlecenia wewnętrzne złożone w dniu roboczym po godz. 18.00 realizowane są w następnym dniu roboczym po dniu ich złożenia do banku. Zlecenia zagraniczne i zlecenia krajowe dewizowe (inne niż zlecenia wewnętrzne), w tym Płatności Regulowane, które nie podlegają rozliczeniu w formule STP, złożone w dniu roboczym do godziny 13.00 realizowane są w dniu ich złożenia. Zlecenia złożone po wyznaczonej godzinie realizowane są w następnym dniu roboczym po dniu ich złożenia do banku. Zlecenia polecenia zapłaty przyjmowane są przez bank do godz. 13.00 i przekazywane są do banków prowadzących rachunki dłużników w następnym dniu roboczym (lub w dniu płatności zobowiązania - jeżeli jest to data przyszła). Rozliczenie transakcji następuje w dniu przekazania zlecenia polecenia zapłaty do banku prowadzącego rachunek dłużnika.

Kategorie:

MSP i Korporacje