powrót

Rozliczanie płatności w walucie USD-zmiany na liście banków

Informujemy, że od 24.02.2014 roku nastąpi zmiana na liście banków krajowych, dla których mBank oferuje usługę Intra-Polish USD Payments.

Przypominamy, że usługa Intra-Polish USD Payments dostępna w ofercie mBanku od 01.03.2011 roku, dotyczy rozliczania płatności w walucie USD adresowanych na rzecz beneficjentów posiadających rachunki w wybranych bankach krajowych w Polsce w pełnej wysokości dla banku beneficjenta (*).

Aby  zlecenie mogło być zakwalifikowane jako Intra-Polish USD Payments, powinno spełniać poniższe warunki:
- zawierać kod BIC banku beneficjenta (lista banków objętych rozwiązaniem została zamieszczona poniżej)
- rachunek beneficjenta podany w standardzie IBAN
- opcja kosztów powinna być określona jako ‘SHA’ (koszty banku wysyłającego pokrywa zleceniodawca, a koszt banku trzeciego pokrywa beneficjent)
- wskazany tryb realizacji: ‘STANDARD (D+2)’, ‘PILNY (D+1)’  oraz ‘EKSPRES (D)’

Płatności, które nie spełnią powyższych kryteriów, będą realizowane jak dotychczas, tzn. koszty banków trzecich będą potrącane z kwoty płatności lub - dla opcji kosztów ‘OUR’ - będą dodatkowo obciążać rachunek Klienta.

mBank realizuje płatności w pełnej wysokości dla banku beneficjenta do następujących banków krajowych:

   
BANK BPH SA BPHKPLPK
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO  GOSKPLPW 
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE CITIPLPX
BANK MILLENNIUM S.A.     BIGBPLPW
BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A.    EBOSPLPW
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ (POLSKA)    BOTKPLPW
BANK POLSKA KASA OPIEKI   PKOPPLPW
BANK POLSKIEJ SPOLDZIELCZOSCI SPOLKA     POLUPLPR
BANK ZACHODNI WBK S.A.(DAWNIEJ KREDYT BANK)    KRDBPLPW
BANK ZACHODNI WBK SA   WBKPPLPP
BNP PARIBAS S.A.   BNPAPLPX
DANSKE BANK A/S S.A. ODZIAL W POLSCE DABAPLPW
DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. DEUTPLPX
GETIN NOBLE BANK SA  GBGCPLPK
ING BANK SLASKI SA    INGBPLPW
LA CAIXA, ODDZIAL W POLSCE   CAIXPLPW
NARODOWY BANK POLSKI   NBPLPLPW
NORDEA BANK POLSKA S.A.    NDEAPLP2
POCZTOWY BANK SA  POCZPLP4
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI    BPKOPLPW

 

Departament Bankowości Transkacyjnej(*) Bank pośrednio uczestniczący w procesie rozrachunku nie będzie pobierał swojej opłaty z kwoty przekazu. Jedyna opłata, która może pojawić się po stronie beneficjenta, wynikać będzie tylko z warunków prowadzenia rachunku w jego banku.

Kategorie:

MSP i Korporacje