powrót

Zmiany w Regulaminie Firmowych kart przedpłaconych wydawanych przez mBank S.A.

mBank S.A. informuje, że wprowadza zmiany do "Regulaminu Firmowych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mBank S.A”.

Zmieniona treść Regulaminu wchodzi w życie w ciągu 8 dni od niniejszej publikacji, tj. 21.03.2014 r.

Zmiana dotyczy tych Klientów, którzy zawarli z Bankiem Umowę o wydawanie i obsługę Przedpłaconych Kart Płatniczych mBanku S.A. w zakresie karty Visa Business Prepaid, przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu.

W przypadku Państwa pytań lub wątpliwości, Doradcy Klienta udzielą szczegółowych informacji.

Jednolity tekst Regulaminu znajduje się tutaj oraz w sekcji "Regulaminy" /MSP i Korporacje.

Kategorie:

MSP i Korporacje