powrót

Płatności zagraniczne realizowane na rzecz beneficjentów-Bank Forum na Ukrainie

Komunikat w sprawie płatności zagranicznych realizowanych na rzecz beneficjentów posiadających rachunki bankowe w Banku Forum na Ukrainie.

W związku z wprowadzeniem w Banku Forum (FJSCUAUK) zarządu komisarycznego, mBank S.A. zwraca Państwa szczególną uwagę na zlecanie realizacji płatności zagranicznych na rzecz beneficjentów posiadających rachunki w tym banku.

Realizacja takiej płatności zagranicznej w obecnej sytuacji może skutkować:
- opóźnieniami w wykonaniu płatności zarówno przez banki pośredniczące, jak i bank beneficjenta,
- zwrotem płatności z inicjatywy banków pośredniczących lub banku beneficjenta.

Prosimy o rozważną realizację Państwa zobowiązań wobec beneficjentów posiadających rachunki w tym banku.

 Z poważaniem

Departament Bankowości Transakcyjnej

Kategorie:

MSP i Korporacje