powrót

Zmiany w Regulaminie „ Złotowe i walutowe lokaty terminowe Klientów instytucjonalnych”

mBank S.A. uprzejmie informuje, że w dniu 01 kwietnia 2014 roku wprowadza zmiany do Regulaminu „Złotowe i walutowe lokaty terminowe Klientów instytucjonalnych”.

Zmiana dotyczy Klientów mBanku S.A., którzy zawarli „Zintegrowane Umowy Rachunku Bankowego” oraz „Umowy w sprawie korzystania z Internetowego Systemu Obsługi Klienta mBank CompanyNet mBanku S.A.” przed dniem 01 kwietnia 2014 roku.

Zmiana Regulaminu wynika z faktu, że mBank S.A. usunął z oferty lokaty terminowe o stałym oprocentowaniu, których termin zapadalności przypada na okres dłuższy niż 2 lata.

W przypadku Państwa pytań lub wątpliwości pracownicy Oddziałów mBanku S.A. udzielą szczegółowych informacji.

Do pobrania jednolity tekst Regulaminu "Złotowe i walutowe lokaty terminowe Klientów instytucjonalnych"
 

Kategorie:

MSP i Korporacje