powrót

Zmiana waluty rozliczeniowej dla wybranych kart płatniczych Visa wydawanych w ramach bankowości korporacyjnej

Uprzejmie informujemy, że dla transakcji dokonanych kartami Visa, rozliczonych przez Bank począwszy od dnia 14.05. 2014 r. walutą rozliczeniową będzie złoty polski.

Zmiana dotyczy następujących produktów bankowych wydawanych w ramach bankowości korporacyjnej: Visa Business debetowa payWave, Visa Business Prepaid oraz kart przedpłaconych wydawanych przez mBank na okaziciela w formie instrumentu pieniądza elektronicznego tj. Visa eMoney, Visa eMoney PayWave, i nie wymaga od klientów składania żadnej dyspozycji.

Zgodnie z nowo wprowadzanymi zasadami Visa przeliczy każdą transakcję dokonaną w walucie obcej przy użyciu jednej z ww. kart bezpośrednio na złote. Dzięki temu liczba przewalutowań zostanie ograniczona do jednego.

Jedyną stosowaną opłatą będzie prowizja za przewalutowanie, która dla płatności w walucie innej niż złote wyniesie 5,9%. Przewalutowanie na poziomie Banku zostaje wyeliminowane. Klient/Posiadacz karty nie będzie ponosił kosztu spreadu kursowego banku (ok. 3,09%), który był doliczany do transakcji w momencie przewalutowania z dotychczasowej waluty rozliczeniowej karty (euro) na walutę rachunku karty (złoty).

Prowizja za przewalutowanie dla kart Visa nie jest pobierana w przypadku transakcji zagranicznej dokonanej w PLN (usługa DCC – Dynamic Currency Conversion* ).

Jednocześnie informujemy, że w związku ze zmianą waluty rozliczeniowej transakcji zagranicznych dla kart Visa do przewalutowań transakcji stosowane będą wyłącznie kursy Visa – można je sprawdzić w kalkulatorze Currency Converter dla kart Visa.

Powyższa zmiana nie obejmuje kart korporacyjnych z miesięcznym limitem wydatków, tj Visa Business payWave, Visa Business Gold payWave, Visa Business Platynowa payWave oraz kart przedpłaconych w walucie EUR/GBP/USD.

Wysokość prowizji za przewalutowanie jest wskazana w Taryfie prowizji i opłat bankowych w mBanku dla MSP i Korporacji oraz znajduje się tutaj

--------------------------------------------------------------------

Co to jest Dynamic Currency Conversion?

*DCC, czyli Dynamic Currency Conversion – to możliwość zapłaty w złotówkach przy transakcji zagranicznej. Podczas dokonywania transakcji klient otrzymuje wybór, czy chce zapłacić w walucie lokalnej czy w walucie swojego rachunku (PLN). Jeśli klient wybiera PLN, to akceptant przedstawia mu kwotę, jaką zostanie obciążony jego rachunek w złotówkach. W przypadku tych transakcji stosowany jest kurs przeliczeniowy akceptanta i nie mają zastosowania dodatkowe przewalutowania przy rozliczeniu transakcji. Kurs przeliczeniowy akceptanta może być powiększony o spread kursowy, który wynosi od kilku do kilkunastu procent, więc przed akceptacją transakcji należy sprawdzić, czy akceptujemy proponowaną kwotę.

Kategorie:

MSP i Korporacje