powrót

Zmiany w „Taryfie prowizji i opłat bankowych w mBanku dla MSP i Korporacji"

mBank S.A. uprzejmie informuje, że w dniu 23 czerwca 2014 r. wprowadza zmiany do „Taryfy prowizji i opłat bankowych w mBanku dla MSP i Korporacji”.

Zmiany polegają w szczególności na:
1. zmianie wysokości opłat za realizację przelewów składanych na formularzach papierowych,
2. zmianie wysokości prowizji za realizację przelewów za granicę w walutach obcych lub przelewów na rachunki w innych bankach krajowych w walutach obcych,
3. wprowadzeniu prowizji za wpłaty pocztowe otwarte realizowane w obiektach pocztowych (w związku z wprowadzeniem tej usługi do oferty Banku),
4. zmianie wysokości opłat za narzędzia techniczne do korzystania z wpłat i wypłat gotówkowych zamkniętych (bezpieczne koperty),
5. uaktualnieniu listy dodatkowych modułów internetowego systemu obsługi Klienta mBank CompanyNet,
6. zmianie wysokości prowizji za wypłaty gotówki przy użyciu kart płatniczych za granicą,
7. zmianie wysokości prowizji za rozliczanie operacji dokonanych przy użyciu kart płatniczych typu charge,
8. wprowadzeniu opłaty za wypłaty gotówki w kasach placówek handlowo-usługowych (usługa cash-back).

Jednolity tekst „Taryfy prowizji i opłat bankowych w mBanku dla MSP i Korporacji” (w wersji obowiązującej od 23 czerwca 2014 r.)

 

Kategorie:

MSP i Korporacje