powrót

Zmiany w „Taryfie prowizji i opłat bankowych w mBanku dla MSP i Korporacji”

mBank S.A. uprzejmie informuje, że w dniu 27 października 2014 r. wprowadza zmiany do „Taryfy prowizji i opłat bankowych w mBanku dla MSP i Korporacji”.

Zmiany polegają w szczególności na:

1. wprowadzeniu do Taryfy nowego Pakietu dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Pakiet elastyczny) oraz umieszczeniu Pakietów dla MSP wycofanych z oferty na końcu Taryfy, przed opłatami telekomunikacyjnymi,
2. modyfikacji wysokości niektórych prowizji i opłat za akredytywę dokumentową (własną i obcą),
3. wprowadzeniu opłat za dyspozycję wypłaty z kredytu i dyspozycję spłaty kredytu składane w innej formie niż dyspozycja w mBank CompanyNet.

Jednolity tekst „Taryfy prowizji i opłat bankowych w mBanku dla MSP i Korporacji” (w wersji obowiązującej od 27 października 2014 r.)

 

Kategorie:

MSP i Korporacje