powrót

Komunikat w sprawie płatności zagranicznych realizowanych na rzecz beneficjentów posiadających rachunki bankowe w Sudostroitelnyj Bank w Moskwie

W związku z pogarszającymi się warunkami gospodarczymi w Rosji i podwyższonym ryzykiem dla perspektyw wzrostu gospodarczego Rosji, Agencja Ratingowa Standard & Poor’s (S&P) obniżyła ostatnio długo- i krótkoterminowe ratingi dla banku Sudostroitelnyj Bank w Moskwie do poziomu 'B-/C'.

Zwracamy Państwa szczególną uwagę na zlecanie realizacji płatności zagranicznych na rzecz beneficjentów posiadających rachunki w Sudostroitelnyj Bank w Moskwie (BIC- SUDORUMM).

Realizacja takiej płatności zagranicznej w obecnej sytuacji i trudności z płynnością finansową tego banku może skutkować:
- opóźnieniami w wykonaniu lub wstrzymaniem płatności zarówno przez banki pośredniczące, jak i bank beneficjenta,
- zwrotem płatności z inicjatywy banków pośredniczących lub banku beneficjenta.

Prosimy o rozważną realizację Państwa zobowiązań wobec beneficjentów posiadających rachunki w tym banku.Z poważaniem,
Departament Bankowości Transakcyjnej
 

Kategorie:

MSP i Korporacje