powrót

Zmiany w "Regulaminie otwierania, prowadzenia i zamykania Zintegrowanego rachunku bankowego w mBanku S.A.".

mBank S.A. informuje, że w dniu 13.07.2015 r. wprowadza zmiany w „Regulaminie otwierania, prowadzenia i zamykania Zintegrowanego rachunku bankowego w mBanku S.A.”, w szczególności polegające na:

 

1/    aktualizacji przepisów dotyczących przeglądarek, obsługujących system CompanyNet,

2/    uzupełnieniu Rozdziału „Bezpieczeństwo systemu mBank CompanyNet” o informacje dotyczące certyfikatów,

3/    korekcie w Karcie użytkownika systemu mBank CompanyNet nazw funkcjonalności dostępnych w module Gotówka.

 

Zmieniona treść „Regulaminu otwierania, prowadzenia i zamykania Zintegrowanego rachunku bankowego  w mBanku S.A.” wchodzi w życie w dniu 14 sierpnia 2015 r.

 

Jednolity tekst „Regulaminu otwierania, prowadzenia i zamykania Zintegrowanego rachunku bankowego w mBanku S.A.” znajduje się w sekcji Formularze i regulaminy.

 

 

13.07.2015 r.

Zmiany w Regulaminie „Internetowy system obsługi Klienta mBank CompanyNet mBanku S.A.”.

mBank S.A. informuje, że w dniu 13.07.2015 r. wprowadza zmiany w Regulaminie „Internetowy system obsługi Klienta mBank CompanyNet mBanku S.A.”, polegające na:

 

1/    aktualizacji przepisów dotyczących przeglądarek, obsługujących system CompanyNet,

2/    uzupełnieniu Rozdziału „Bezpieczeństwo systemu mBank CompanyNet” o informacje dotyczące certyfikatów,

3/    korekcie w Karcie użytkownika systemu mBank CompanyNet nazw funkcjonalności dostępnych w module Gotówka.

 

Zmieniona treść Regulaminu „Internetowy system obsługi Klienta mBank CompanyNet mBanku S.A.” wchodzi w życie w dniu 14 sierpnia 2015 r.

Jednolity tekst Regulaminu „Internetowy system obsługi Klienta mBank CompanyNet mBanku S.A.” znajduje się w sekcji Formularze i regulaminy.

Kategorie:

MSP i Korporacje