powrót

Zmiany dotyczące usługi wyciągów bankowych dla klientów.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 27 lipca 2015 roku mBank wprowadzi zmiany dotyczące usługi wyciągów bankowych dla klientów. Planowane jest udostępnienie nowego wzoru wyciągu, charakteryzującego się bardziej ergonomiczną oprawą graficzną, a także wdrożenie dwóch nowych funkcjonalności w zakresie udostępniania wyciągów w systemie mBank CompanyNet.

Wprowadzenie wymienionych zmian ma na celu:
•    zmniejszenie ilości generowanych stron, dzięki efektywnemu wykorzystaniu przestrzeni na wyciągu bankowym;
•    zwiększenie czytelności wyciągów bankowych, poprzez wyróżnienie istotnych informacji w nich zawartych, takich jak saldo początkowe i saldo końcowe;
•    udostępnienie możliwości samodzielnego wyboru formatu wyciągów bankowych w mBank CompanyNet przez użytkowników uprawnionych do pobierania wyciągów i posiadających dostęp do zakładki „Preferencje Klienta” (zmiany formatu wyciągu na HTML lub PDF można dokonać w oknie „Formaty wyciągów”, wchodząc w zakładkę „Moja firma” > „Preferencje”, a następnie wybierając akcję „Zmień formaty wyciągów”);
•    wydłużenie czasu dostępności archiwalnych wyciągów bankowych w mBank CompanyNet do 6 miesięcy (dotyczy wyciągów wygenerowanych po 27 lipca br.).
Jednocześnie informujemy, że zakres danych przekazywanych do tej pory na wyciągach bankowych nie ulegnie zmianie.

Mamy nadzieję, że wprowadzenie opisanych zmian usprawni Państwa pracę z wyciągami bankowymi mBanku.

Z poważaniem,
Departament Bankowości Transakcyjnej

Kategorie:

MSP i Korporacje