powrót

Zmiana adresu do wysyłki papierowych zgód dot. Polecenia zapłaty

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2015 r. ulegnie zmianie adres do przesyłania papierowych zgód związanych z produktem Polecenie zapłaty.

Nowy adres, na który należy wysyłać tę dokumentację, to:

mBank S.A.
skr. poczt. 226
91-101 Łódź
z dopiskiem  „Polecenie zapłaty Plus”
 

Kategorie:

MSP i Korporacje