powrót

Zmiany w „Taryfie prowizji i opłat bankowych w mBanku dla MSP i Korporacji”

mBank S.A. uprzejmie informuje, że w dniu 18 września 2015 r. wprowadza zmiany do „Taryfy prowizji i opłat bankowych w mBanku dla MSP i Korporacji”.

W treści taryfy, w szczególności, wprowadzono:
1. zmiany prowizji za realizację wypłat gotówkowych (wprowadzono nowe prowizje za wypłaty gotówkowe realizowane w terminach krótszych niż standardowe) - Rozdział I.A.: nowe pozycje 23 i 25 oraz modyfikacje pozycji 18 – 22 i 24 i w „Uwadze” po pozycji 25,
2. dodatkowe opłaty za dyspozycje oraz raporty związane z dyspozycjami masowymi kart przedpłaconych (które nie są instrumentami płatniczymi pieniądza elektronicznego) - Rozdział I.E.: podrozdział 7 (nowe pozycje 19 i 20 oraz "Uwaga"), podrozdział 8 (nowe pozycje 17 i 18 oraz „Uwaga”), podrozdział 9 (nowe pozycje 15 i 16 oraz „Uwaga”),
3. dodatkowe opłaty za dyspozycje oraz raporty związane z dyspozycjami masowymi kart przedpłaconych (które są instrumentami płatniczymi pieniądza elektronicznego) - Rozdział I.E.: podrozdział 10 (nowe pozycje 12 i 13 oraz "Uwaga"), podrozdziały 11 – 14 (nowe pozycje 15 i 16 oraz „Uwaga”),
4. doprecyzowanie, że opłaty za raporty, o których mowa w Rozdziale I.G. poz. 19, mogą dotyczyć również kart.

Jednolity tekst „Taryfy prowizji i opłat bankowych w mBanku dla MSP i Korporacji” (w wersji obowiązującej od 18 września 2015 r.)

Kategorie:

MSP i Korporacje