powrót

Komunikat w sprawie płatności zagranicznych realizowanych na rzecz beneficjentów posiadających rachunki bankowe w Investment Trade Bank (Investtradebank) w Rosji

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzeniem zarządu komisarycznego w Investment Trade Bank (Investtradebank) - SWIFT CODE: INVJRUMM,  mBank S.A. zwraca Państwa szczególną uwagę na zlecanie realizacji płatności zagranicznych na rzecz beneficjentów posiadających rachunki w tym banku.

Realizacja takiej płatności zagranicznej w obecnej sytuacji może skutkować:
- opóźnieniami w wykonaniu płatności zarówno przez banki pośredniczące, jak i bank beneficjenta,
- zwrotem płatności z inicjatywy banków pośredniczących lub banku beneficjenta,
- a nawet – utratą środków.

Prosimy o rozważną realizację Państwa zobowiązań wobec beneficjentów posiadających rachunki w tym banku.

Z poważaniem

Departament Bankowości Transakcyjnej
 

Kategorie:

MSP i Korporacje