powrót

Zmiany w „Regulaminie otwierania, prowadzenia i zamykania Zintegrowanego rachunku bankowego w mBanku S.A.”

mBank S.A. informuje, że wprowadza zmiany w „Regulaminie otwierania, prowadzenia i zamykania Zintegrowanego rachunku bankowego w mBanku S.A.”, w szczególności polegające na modyfikacji:
 
- postanowień dotyczących reklamacji poprzez zmianę zapisów dotyczących miejsca i formy złożenia reklamacji, terminu rozpatrzenia oraz sposobu powiadamiania o rozpatrzeniu reklamacji;
- klauzul o ochronie danych osobowych,
- zapisów dotyczących prowadzenia działalności reglamentowanej (koncesje, zezwolenia, wpisy do rejestrów działalności regulowanej itp.).

Zmieniony „Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania Zintegrowanego rachunku bankowego  w mBanku S.A.” wchodzi w życie w dniu 23 grudnia 2015 r.
Jednolity tekst Regulaminu otwierania, prowadzenia i zamykania Zintegrowanego rachunku bankowego w mBanku S.A. znajduje się w sekcji Formularze i regulaminy.
 
Data publikacji zmienionego „Regulaminu otwierania, prowadzenia i zamykania Zintegrowanego rachunku bankowego  w mBanku S.A.”: 23 listopada 2015 r.

Kategorie:

MSP i Korporacje